Blog Archives

Tình yêu từ những cái tên

Chữ cái đầu trong tên một người có thể nói nhiều điều về tính cách, đặc biệt là tính cách trong tình yêu của người đó.

Continue Reading... Add Comment

Bói tên tình yêu

Lấy tên của bạn và tên của người ấy mà bỏ đi những chữ giống nhau. Đếm chữ Còn lại là bao nhiêu và xem số dưới đây.

Continue Reading... View Comments (2)

Bói tên bạn và tên người ấy

Bạn đang yêu, bạn chưa yêu , bạn sẽ yêu…..dù cho thế nào đi chăng nữa thì chắc chắn bạn sẽ tò mò một lần rằng “người ấy” liệu có thích mình không, tương lai sẽ ra sao…. do cũng từng là một người trong cuộc, chúng tôi cung cấp cho các bạn bài bói này với hi vọng các bạn sẽ có những giờ phút thư giãn vui vẻ.

Continue Reading... View Comment (1)

Tìm hiểu con số định mệnh của họ và tên trong tình duyên

Các con số 1, 2, 3, 4, 5…. 9 cho 26 mẫu tự như sau: – Số 1: các chữ A, J, S – Số 2: các chữ B, K, T – Số 3: các chữ C, L, U – Số 4: các chữ D, M, V – Số 5: các chữ E, N, W – Số 6: các chữ F, O, X – Số 7: các chữ G, P, Y – Số 8: các chữ H, Q, Z – Số 9: các chữ I, R

Continue Reading... Add Comment