Tử vi tuổi Hợi

Tuổi Heo hoàn chỉnh cho đến nổi người khác nhìn vào tưởng họ là kẻ tự phụ. Những người đó đã lầm to. Tuổi Heo vị tha và không hề nghĩ mình là trên trước người khác. Tuổi này đùm bọc bạn bè và gia tộc, và chịu khổ nhọc để cho người khác được hạnh phúc.

Người tuổi Hợi dễ thứ tha và có cung cách hoàn chỉnh và tài thưởng ngoạn có một không hai.

Giúp người là hạnh phúc thực sự của tuổi Hợi, nhìn thấy người ta vui thì tuổi Hợi mới vui. Nhưng thực tế phũ phàng cho tuổi Hợi là không ai biết đến và tán thưởng việc này.

Tuổi Hợi quá tử tế và rộng lượng như một vị thánh hiền nên dễ bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng!

Tuổi Hợi biết trọng người nên làm bạn với Tuổi này là hưởng trọn đức tính nổi bật đó của tuổi Hợi. Mặc dù vui vẻ như đã nói, tuổi Hợi cũng có lúc cau có nếu có ai bảo là họ đang có một điều gì đó trật.

Tuổi Hợi không ưa mấy kẻ làm tài lanh dạy khôn mình mà chỉ thích làm những gì mình thấy phải làm.

Nếu bạn giữ sao cho đừng chỉ trích tuổi Hợi, Tuổi này phải là những người bạn chân tình và trung thành nhất trong thế gian.

Ðã có tiếng tăm, tuổi Hợi lại thông minh cực độ. Tuổi nầy vừa học vừa chơi, vừa tìm tòi để bổ sung kiến thức.

Tuổi này cũng mê ăn mê uống khiến cho người ta trêu là Tuổi mê ăn trong mười hai con giáp! Thức ăn thức uống phải là thượng hạng.

Vì có tấm lòng vàng, Tuổi này là người bạn đời tuyệt vời của bạn. Tuy vậy, tuổi Hợi có tính phân biệt trong đối xử , ai thích họ thì họ đáp ứng lại vô vàn, người không thích họ thì họ giả lơ không nói tới .

Ðiều khuyên cho tuổi Hợi là nên mở rộng cuộc sống hoạt động ra hơn nữa. Càng đem bản thân mình hội nhập vào dòng người muôn dạng thì tuổi Hợi lại càng nổi hơn.

Những tuổi hợp với tuổi Hợi:
Tuổi Hợi hạp với tuổi Mẹo (con Mèo) và tuổi Mùi (con Dê).

Những tuổi khắc với tuổi Hợi:
Tuổi Hợi khắc/kỵ tuổi Dần (con Cọp), tuổi Thân (con Khỉ) và tuổi Tỵ (con Rắn).

Discussion

One Response to “Tử vi tuổi Hợi”

  1. spares world says:

    spares world…

    [...]Tử vi tuổi Hợi | Trắc nghiệm online[...]…

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.